درباره ما

یک کوچولو درباره کیدو

ما باور داریم که تمام بچه ها باید بهترین عکس ها رو داشته باشن، اما این تنها کاری نیست که انجام میدیم! ماها ترکیبی از هنرهای مختلف رو ارائه می کنیم تا مطمئن باشیم که بهترین عکس رو از کودک شما خواهیم گرفت!

از کجا ما رو پیدا کنید؟!